Vēstures liecības

Šī nodaļa ir paredzēta vecās un jaunās vēsturei

Lūgums visiem kam ir kāda informācija, sūtīt uzinfo@bazneica.lv

MALNAVAS ROŽUKROŅA DIEVMĀTES
ROMAS KATOĻU BAZNĪCA
Baznīcas pamati likti 1932.gadā ar priestera Boļeslava Grišāna gādību. Celtniecība turpināta līdz 1940. gadam priestera Ādama Vizuļa kalpošanas laikā.
1995. - 2003. gadam priestera Jāzepa Aglonieša vadībā ar draudzes spēkiem un saziedotajiem līdzekļiem baznīca uzcelta sākotnēji iecerētajā veidolā.
Baznīcas romānikas stilizācijā veidotais interjers tapis Rīgas Amatniecības vidusskolā kā Koka mākslinieciskās apstrādes nodaļas audzēkņu diplomdarbs -dāvana Malnavas draudzei un Kārsavas pilsētai.
Nodaļas un projekta vadītājs - Arvīds Verza.
Projekta māksliniece - Mag.art. Maija Avota.
Projekta konsultants - Dr.art. Ojārs Spārītis.
2003. gada 5. oktobrī baznīcu konsekrēja
Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis.
DIEVS, SARGI ŠO NAMU UN VAIRO TĀ DRAUDZI!

Saulaina diena. 
Debesīs vītero putni. Pūš viegls vējiņš. Es lasu zemenītes, kuras aug piesaulītē. Apkārt gara zāle, baznīcas nepabeigtie mūri, kuri vietām jau sākuši drupt. Uz mūriem jau sākuši augt jauni kociņi. Pa reizei uzduros uz kāda stikla – šīs ir manas pirmās bērnības atmiņas par jauno Kārsavas (Malnavas Rožukroņa Dievmātes) baznīcu. Maza būdama, es pat iedomāties nevarēju, ka šinī vietā tiks uzcelts dievnams, kas būs miera templis Kārsavas iedzīvotājiem.
1995. g. ar Dieva gribu baznīcas būvdarbi tika atsākti prāvesta Jāzepa Aglonieša vadībā.
Apkārt baznīcai tekalēdama, es redzēju, kā tās mūri tiecas augstāk debesīs. Ķieģelis pie ķieģeļa, akmentiņš pie akmentiņa, augstāk un augstāk –tuvāk Dievam.
Un šogad, 2003. gada 5. oktobrī, notika jaunās Kārsavas baznīcas iesvētīšana. Visi ilgi gaidīja šo brīdi, bet daudzi tā arī nesagaidīja. Tie aizgāja mūžībā, neredzot jaunās baznīcas iesvētīšanu. Kristiešu bija ieradies tik daudz, ka pat jaunā baznīca izrādījās par mazu.
Ieejot dievnamā, es ieeju citā pasaulē, kurā nav naida, nodevības, mantkārības un melu. Dvēselē iemājo miers. Pazūd laika izjūta, ikdienas problēmas piemirstas. Skaistais altāris tā arī aicina uz lūgšanu, uz sarunu ar Dievu. Šī baznīca aicina ikvienu, kas meklē Dievu.
Malnavas (Kārsavas) draudzes ticīgie ir no sirds pateicīgi Dievam, prāvestam Jāzepam Aglonietim, un visiem tiem, kas ir atbalstījuši baznīcas būvi gan ar lūgšanām, gan materiāli. 15/11/03 Jūlija Lukša - 17 gadi

2007. gada 05. augustā Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē par diakonu tika ordinēts Rīgas Garīgā semināra audzēknis no mūsu draudzesJānis Voverovs. Apsveicu! Deo gratias! JzA

Svētā Terēzija no Lisjē ciemojās Kārsavā ceturtdien 2007. gada 19. jūlija vakarā
pateicoties bīskapam Jānim Bulim. Paldies visiem, kas gatavojās un piedalījās šajās svinībās! (skat. dažus attēlus:
https://www.draugiem.lv/?aid=9711037&apg=1)

Mēs jau 4. oktobrī sākām Rožukroņa Dievmātes svētkus (=atlaidas).Šajās dienās svētās Mises 9.00 un 11.00.
4. oktobrī - Sv. Franciska dienā pārliecinājāmies, ka nabadzība nevar būt par šķērsli, lai paveiktu dižas lietas, ja tikai ir liela mīlestība.
5. oktobrī aprit 4 gadi, kā iesvētīta Kārsavas jaunā baznīca.Svētdien, 7. oktobrī pēc Summas svētku nobeigums ar procesiju.

Piektdien, 2007. gada 21. septembrī 18.00 Kārsavas jaunajā baznīcā
ērģelniece Guna Skrima iepriecināja ar ērģeļmūzikas koncertu! Sākumā prāvests Jāzeps pateica: "Paklausieties Kārsavas ērģeļu skanējumā, tas lai pamudina 
jaunos ērģelniekus un arī klausītājus nopietnāk pievērsties izsmalcinātākai mūzikas pasaulei."  Liels paldies Arnoldam Dimantam un Kārlim Mētram par ērģeļu apkopi un skaņošanu pirms koncerta. Mīļa pateicība Kārsavas draudzes ērģelniecei Ilzei Vizulei par asistēšanu koncertā. Iepriecinoši bija tas, ka jaunieši piekrita pārcelt ‘Borova Mc’ uzstāšanos vienu stundu vēlāk Kārsavas tautas namā un atnāca noklausīties ērģeļmūzikas koncertu jaunajā baznīcā ar izcilu akustiku.

Piezīme: Aukstajos ziemas mēnešos, parasti pēc 02. novembra visi dievkalpojumi – vecajā baznīcā, jo tā ir apkurināta – maksa par apkuri kopš 2007. gada 01. janvāra ir 250Ls/mēnesī. Jaunajā baznīcā kā izņēmums ir Ziemassvētku dievkalpojums 24. decembra vakarā plkst.21.00 un Vecgada dievkalpojums 31. decembra vakarā plkst. 17.00. Dievkalpojumi jaunajā baznīcā atsākas ar Pūpolu svētdienas dievkalpojumu. Trijos ziemas mēnešos reizi mēnesī, kādā no darbdienām, sv. Mise ir arī jaunajā baznīcā, jo jaunajā baznīcā Vissvētākais Sakraments ir tabernakulā visu gadu.) 2007, gada rudenī apkuri atteica, ceram uz projektu...