Projekti

Divi projekti bija (zvanu un apkures), bet pagaidām nepiepildījās, no draudzes neatkarīgu iemeslu dēļ.
2009.g. 14. decembrī
 JzA