Draudzes aktivitātes

Šajā sadaļā predzēta vieta informācijai par baznīcas kori, dalībniekiem un kora mēģinājumiem, kā arī kora sadzīves aktivitātēm.

Šeit ir paredzēta informāacija par ministrantiem to nodarbībām un ziņojumiem.

Kā arī šeit ier paredzēta informācija draudzes komitejai, informācija par komitejas sēdēm un pieņemtajiem lēmumiem.

Informācija par gatavošanos svētceļojumiem un svētceļojumu norisi.

Informācija par ekskursijām...

Informācija par draudzes jauniešu aktivitātēm...

Informācija par baznīcas un skolu sadrbību...