Dievkalpojumi

sv. Mises 
Kārsavā (Malnavas draudzē) 
darbdienās: 08.00
svētdienās un svētkos : 09.00 un 11.00

 

Malnavas draudzes svētki: 
(1) Vissvētākā Sakramenta svētku oktāvā (tā vienmēr ir trešā ceturtdiena pēc Vasarsvētkiem, šogad -  2006. gada 22. jūnijā):
no rīta 09.00 - sv. Mise (vecajā baznīcā) un
vakarā 18.00 – sv. Mise (jaunajā baznīcā) un Euharistiskā Procesija ar dziedājumiem no visiemčetriem Evaņģēlijiem pie četriem (parasti ārā izveidotiem) altāriem, noslēgumā tiek dota svētība ģimenēm ar bērniem ; tiek pasvētīti smaržīgie pavasara ziedi un zāles.

 

(2) 01. maijā svinām (pēc senā draudzes kalendāra) Latvijas un Igaunijas aizbildnes - Māras Zemes Karalienes svētkus, kas noslēdzas ar Euharistisko procesiju.

 

(3) 20. jūlijā – Kārsavā (jaunajā baznīcā)
svētā pravieša Elijas atlaidas:
09.00 sv. Mise, tās laikā Pirmo svēto Komūniju saņem bērni un jaunieši, kas tai ir sagatavojušies, vismaz pēdējos pāris mēnešus apgūstot katehisma gudrības (analogs Iesvētībām)
un 11°° sv. Mise (dienas vidū notiekošo galveno sv. Misi sauc arī par Summu vai  par Lielo Misi) ar sekojošu Euharistisko Procesiju;

 

(4) Oktobra mēneša pirmajā svētdienā un iepriekšējās 3 dienās – Rožukroņa Dievmātes 40 stundu atlaidas - abu dievnamu titula svētki , jaunās baznīcas iesvētīšanas gadadiena(sv. Mises kā svētdienās, noslēgumā Euharistiskā procesija);

 

(5) 21. decembrī - sv. Apustuļa Toma atlaidas (šajā dienā svinām, vadoties pēc senā draudzes kalendāra, lai palīdzētu ticīgajiem garīgi sagatavoties tuvajiem Ziemsvētkiem);

 

(6) svētās Ģimenes svētki (svētdienā starp Ziemsvētkiem un Jaungadu, vai 30. decembrī);

 

(7) Jēzus Sirds atlaidas (Piektdienā pēc Vissvētākā Sakramenta oktāvas, t.i. trešajā piektdienā pēc Vasarsvētkiem. Pēdējos 15 gadus neesam svinējuši, bija tikai darbdienas sv. Mise 08.00.)