Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas - katoļu baznīca Malnavensis paroecia BMV a Rosario in Karsava (Malnavensis paroecia Beatae Mariae Virginis a Rosario in Karsava)

Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas - katoļu baznīca
Malnavensis paroecia BMV a Rosario in Karsava
(Malnavensis paroecia Beatae Mariae Virginis a Rosario in Karsava)

Piezīme: Latīniskais nosaukums pilnīgi neatbilst latviskajam, (tāpat angļi savādāk nosaukuši: Church Name: Holy Mary Mother of Rosary.) Vārds paroecia nozīmē draudze, tā ka latīniski pareizāk būtu teikt

Malnavensis ecclesia BMV a Rosario in Karsava, bet oficiāli apstiprinātajā zīmogā ir vārds draudze, bez tam ‘Beatae Mariae Virginis’ nozīmē ‘Vissvētākās Jaunavas Marijas’, bet Dievmāte latīniski ir Mater Dei, tāpēc varbūt lai paliek šīs atšķirības un neprecizitātes

***

Šeit būtu vieta stāstam par vecās koka baznīcas uzcelšanu un pastāvēšanu līdz mūsdienām.

Šajā nodaļā būtu arī jāizvieto vecās koka baznīcas tagadējās un senās interjera fotografijas, kā arī visas iespējamās fotogrāfijas ko draudze varētu dot, kas ir fotografētas kādās godu reizēs...

Šī nodaļa ir paredzēta vecās koka baznīcas un tās draudzes piemiņai !

Lūgums visiem kam ir kāda informācija, dokumenti, fotogrāfijas no kristībām laulībām iesvētībām un procesijām, kur redzami ir Jūsu vecvecāki un vecāki jaunībā sūtīt uz e-pastu !

Malnavas (Kārsavas) draudzi apkalpojušie priesteri.

 

Malnavā (Kārsavā)

 

statuss Uzvārds Vārds

 

*Dzimis >Ordinēts +Miris #Apbedīts 
v Kas zināms no paveiktā

 

1833.-1873.

 

prāvests Ļaudanskis Romualds

 

*1804. >1829. # Malnavas baznīcas dārzā vecā lielā krusta tuvumā (pēc Vladislava Barkāna liecības)

 

1837.-1838.

 

vikārs Skokovskis Casimirs

 

*1809. >1833. + (1878.)

 

1842.-1843.

 

vikārs Misievičs Antons

 

*1808. >1835. +1872.30.IX Dukstigalā

 

1849.

 

vikārs Burba

 

*1799. >1825. + (1852.)

 

1852.

 

vikārs Borkovskis Jāzeps

 

*1827. >1851. + (1878.)

 

1859.

 

vikārs Budriks Tadejs

 

*1792. >1822. + (1859.)

 

1868.-1877.

 

vikārs Ambroževičs Pēteris

 

*1832. >1862. + (1892.)

 

1876.-1891.

 

prāvests Tarvids Klements

 

*1819. >1844. +1901.10.XII Bikavā

 

1879.-1881.

 

emerits Vertelis Kajetans

 

*1820. >1845. +1906.

 

1892.

 

prāvesta v.i.Matusevičs Antons

 

*1863. >1888. +1916.

 

1893.-1918.XI

 

prāvests Kulikovskis Andrejs

 

*1868. >1892.

 

1919.II-1921.IV

 

prāvests Vaičuļonis Pāvils

 

*1867. >1893. +1929.X #Līksnas baznīcas dārzā

 

1921.9.IV -1924. 17.II

 

prāvests Grišāns Jāzeps Pētera d.,MIC

 

*1891.18.XI - Kaunatas dr. >1916. - Pēterpilī +1989.24.II Stokbridžā, Masačūsetas štats, ASV

 

1924. 23.IV-1926. 14.II

 

prāvests Dukaļskis Miķelis Jāņa d.,Mag. S.th.

 

*1871.14.III – Varakļānu pagastā >1898. - Pēterpilī +1957.10.V kā rezidents Aglonā #Aglonas kapsētā

 

1926.10.III-1927.15.I

 

prāvests Kārkle Juris Jēkaba d.,Cand.S.Th,MIC

 

*1893.29.I – Līvānu dr.>bīskaps J.Cepļaks 1916.18.III Pēterpilī +1972.16.VIII #Ilūkstes kapsētā

 

1927.23.I-1932.VI

 

prāvests Matīss Stanislavs Andreja d.

 

*1900.23.I – Asūnes pagastā >(mācījies Pēterpils, Viļņas,Aglonas Garīgajos semināros) bīskaps Antonijs Springovičs 1923.11.VII – Aglonas prokatedrālē +1982.9.VII #15.VII Amerikā Grandrapidos

 

1932.3.VI -1934.I

 

prāvests Grišāns Boleslavs Pētera d.

 

*1894.12.IX – Kaunatas dr.> arhibīskaps A. Springovičs 1927.18.XII – Rīgā, sv. Jēkaba katedrālē +1983.14.XII #20.XII Rudzētu kapsētā v Lika pamatus Kārsavas jaunajai baznīcai

 

1934.1.II-1936.18.VI

 

prāvests Tumāns Antons Konstantina d.

 

*1885.25.XII Feimaņu dr. Silajāņu pagastā > bīskaps Cirtovts 1909. gadā Pēterburgā +1971.24.XI – kā pensionārs Aglonā # Aglonas kapsētā v Lika pamatus?

 

1936.18.VI -1944.

 

prāvests Vizuļs Ādams Pētera.d.

 

*1891.20.V – Baltinovas dr. (mācījies sv. Katrīnas ģimnāzijā un Pēterpils Garīgajā seminārā) > 1913. +1970.22.IV – Krāslavā #27.IV Baltinavas (Merkuzīnes) kapsētā v Būvēja Kārsavas baznīcu, jaunbūvi apturēja okupācija 1940.17.VI. (Represētais, ieslodzījumā no 1947.12.IV līdz 1954.29.IX (Sibīrijā Ķemerovas apg.), reabilitēts 1992.3.II. No 1955.10.VI rezidents pie Vārkavas baznīcas, no 1956.12.XII rezidents pie Krāslavas baznīcas.)

 

1945.23.I-1949.12.VIII

 

prāvests Eiduks Antons Izidora d.

 

*1914.22.XI Stirnienes dr. > arhibīskaps A. Springovičs 1938.3.IV – Rīgā, sv. Jēkaba katedrālē +1986.23.XI #Stirnienes kapsētā v Lubu jumts, vārti

 

1949.12.VIII-1958.21.V

 

prāvests Omuļs Antons Jāņa d.

 

*1914.9.X - Rēzeknes dr > metropolīts A. Springovičs 1940.29.VI – Rīgā, sv. Jēkaba katedrālē +1972.10.VI kā pensionārs invalīds #Verēmu kapsētā

 

1955.15.IV-1955.24.VIII

 

rezidents Rudzeits Pēteris Jāņa d.

 

*1898. – Rēzeknes dr., Bērzgales pagastā > bīskaps Jāzeps Rancāns 1926.13.V – Rīgā sv. Jēkaba katedrālē +1968.25.XI #Laucesas kapsētā

 

1958.21.V-1961.23.VI

 

prāvests Strods Jānis Tadeuša d.

 

*1915. Rēzeknes apriņķa Lūzeniekos > metropolīts A. Springovičs 1944.– Rīgā +1988.1.IV autoavārijā #Skaistkalnes baznīcas dārzā v1958. baznīcā ievilkta vienfāzes elektrība

 

1961.23.VI-1974.19.VII

 

prāvests Boldāns Antons Jāņa d.

 

*1930.20.IX – Baltinavas dr. Briežciemā >lietuviešu bps Maželis – Rīgā arhibīskapa kapellā v Baznīcai jauni logi, skārda jumts, metāla krusti …; uzcelta plebānija un izrakta aka Puškina 15… Patreiz prelāta godā dekāns Varakļānos

 

1974.19.VII-1983.28.VI

 

prāvests Vilcāns Pēteris Jāņa d.

 

*1929.16.I Atašienes dr. Nartas Stalidzānos > metropolīts A. Springovičs 1951.28.III – Rīgā metropolīta kapellā v1975. baznīcai otrie logi, 2 seifi, 6 lielie un 6 ma­zie svečturi, 5 karogi, Kristus kapa figūra, 1976. jauna grīda, 1978. Sv. Krusta relikviārs, … Patreiz ir Ludzas dekāns un Rēzeknes-Aglonas diecēzes ģenerālvikārs

 

1983.27.VI-1991.28.VI

 

prāvests Bekers Pēteris Donata d.

 

*1926.19.I – Sarkaņu dr. > bīskaps P. Strods 1961.4.III – Rīgā, bpa Stroda kapellā +1991.28.VI Rēzeknē #Kārsavas baznīcas dārzā v Atgūta nepabeigtā baznīca; 1988. vecajai baznīcai jauns skārda jumts; centrālapkure baznīcai un plebānijai; aktivitātes Atmodas kustībā…

 

1991.(18.VI-nomi­nāts)18.VII-iebrauca

 

prāvests Aglonietis Jāzeps Antona d.

 

*1942.18.VII >1973.2.IX v Atgūta vecā plebānija un baznīcas zeme, 1995.VIII atsākti jaunās baznīcas būvdarbi, ievilkta 25 kW trīsfāzu elektrība, 1999.VIII sākta jaunās baznīcas jumta noklāšana ar skārdu…2001. gada beigās baznīcas ārpuse jau ieguvusi galīgo izskatu, turpinās apdares darbi iekšpusē…2003. gada 5. oktobrī bīskaps Jānis Bulis jauno baznīcu iesvētīja…

 

v     Sākumā dievkalpojumus noturēja Malnavas muižas kapellā. Malnavas katoļu baznīca (vecā koka būve) uzcelta 1741. gadā par muižtura Franča Šadurska līdzekļiem. To iesvētīja Livonijas bīskapa oficiāls Poplavskis 1763. gadā. Draudze un baznīca veltīta Rožukroņa Dievmātes godam.

 

v     Draudzes locekļu skaits 1860. gadā bija 3615 katoļi, 1913. – 7320, 1930. – 8000, 1994. –apmēram 5000. No 1925. līdz 1995. gadam Malnavas draudzē: nokristīti 3520 cilvēki; salaulājušies 942 pāri; apbedīti 2493 cilvēki; draudzē ir 14 kapsētas, no tām viena slēgta un divas pārpildītas.

 

v     Malnavas draudzi sākumā apkalpoja misionāri. Vispirms, iespējams, Rēzeknes jezuīti, tad – dominikāņi no Pasienes. Pēc tam draudzi pārņēma laicīgie priesteri.