Adorācija

Vissvētāko Sakramentu Kārsavā uzstāda adorācijai (pielūgsmei un godināšanai):

  • Ceturtdienās pirms mēneša pirmās piektdienas: Svētā Stunda 14.30 – 16.30

  • Mēneša pirmajā piektdienā: 07.30 – 08.30

  • Mēneša pirmajā svētdienā: 09.30 – 12.00

  • Draudzes svētkos: 07.30 -12.00

  • Jaungadā

  • Kristus Karaļa svētkos

  • no Lielās Ceturtdienas līdz Lieldienām (ieskaitot)

  • Vissv. Sakamenta oktāvas laikā (8 dienas)

  • etc.